Elektronagrzew (grzanie) betonu -  EL-BO

Tel.: +48 501 696 574

Oferta firmy elektrycznej EL-BO

Usługi elektryczne - firma elektryczna

Zakres świadczonych usług w zakresie elektroenergetycznym przez firmę EL-BO:

  1. wykonywanie projektów zasilania, rozprowadzenia i rozdziału energii elektrycznej na budowie (instalacje elektryczne i rozdzielnice budowlane);
  2. zaopatrywanie w okablowanie, aparaty i urządzenia elektryczne;
  3. wykonywanie obsługi konserwacyjnej instalacji i urządzeń elektrycznych (usuwanie awarii, bieżące naprawy, wykonywanie niezbędnych instalacji jak oświetlenie).

Stan na dzień dzisiejszy - aktualizowany.

Uwaga: zakres robót może się zmienić w najbliższym czasie.

 

Elektronagrzew betonu - usługi budowlane

Zakres świadczonych usług w zakresie elektronagrzewu przez firmę EL-BO:

  1. prowadzenie elektronagrzewu
  2. wynajem sprzętu do grzania betonu (eletronagrzewu)

Stan na dzień dzisiejszy - aktualizowany.

Uwaga: zakres robót może się zmienić w najbliższym czasie.

 

Pomiary elektryczne

Zakres świadczonych usług w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych przez firmę EL-BO:

Wykonujemy pomiary elektryczne - odbiorcze i okresowe na budowach i obiektach budowlanych (mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, etc.).

Stan na dzień dzisiejszy - aktualizowany.

Uwaga: zakres robót może się zmienić w najbliższym czasie.

Tel.: +48 501 696 574